Organizing Committee

Shijin Feng (Chair)

China

Ming Xiao(Co-chair )

USA

Xiaoqiang Gu (Secretary General)

China

Yu Huang

China

Wenqi Ding

China

Xiaojun Li

China

Xiongyao Xie

China

Xiong Zhang

USA

Yujun Cui

France

Guenther Meschke

Germany

Daichao Sheng

Australia

Erol Tutumluer

USA

Kenichi Soga

USA

Jianming Zhang

China

Weidong Wang

China

Jianming Ling

China

Feng Zhang

Japan

Guowei Ma

Australia

Yong Yuan

China

Hongwei Huang

China

Weimin Ye

China

   
COUNTDOWN
  • DAYS
  • HOURS
  • MINUTES
  • SECONDS
Important Dates

Final full paper due

January 7, 2018

Early-bird Registration

Before May 10, 2018

Regular Registration

After May 10, 2018

Conference Date

May 27-30, 2018