Local Organizing Committee
International Advisory Committee Conference Steering Committee Technical Committee Organizing Committee Local Organizing Committee
Cheng Zhao (Chair) Mingliang Zhou (Secretary)
Bin Ye Chen Wang
Dongmei Zhang Dongming Zhang
Fang Liu Fayun Liang
Haitao Yu Hongxin Chen
Hu Zhen Jian Yu
Jianfeng Chen Jiangu Qian
Jie Zhang Junhua Xiao
Lin Cong Mengxi Zhang
Qingzhao Zhang Qiong Wang
Shuwei Zhou Wei Wu
Weichao Li Xian Liu
Xiaoying Zhuang Xilin Lu
Xin Huang Xuefei Wang
Yafei qiao Yi Rui
Yiming Zhang Yong Tan
Yongchang Cai Zhen Zhang
Zhenming Shi Zhiguo Yan
Zixin Zhang Zhongkun Ouyang
Ziyi Chen