Organizing Committee
International Advisory Committee Conference Steering Committee Technical Committee Organizing Committee Local Organizing Committee
Cheng Zhao Chair, China Yu Qian Co-chair, USA
Jian Yu Deputy Secretary General, China
Mingliang Zhou Secretary General,China
Cheng Lin Canada David Connally UK
Dongmei Zhang China Fan Gu China
Fan Zhu Japan Fang Liu China
Fawu Wang China Guoyang Lu China
Guenther Meschke Germany Hongduo Zhao China
Hongwei Huang China Jianfeng Chen China
Jidong Teng China Jinhyun Choo Korea
Jianmin Ling China Kuo Tian USA
Peerapong Jitsangiam Thailand Pedro Costa Portugal
Shijing Feng China Shangyong Wang Australia
Weiming Ye China Weidong Wang China
Xiongyao Xie China Xiaojun Li China
Yewei Zheng China Yu Huang China
Yong Yuan China Zhiguo Yan China